thông tin tuyển dụng
Ngày 24-08-2015: Thông tin tuyển dụng

I - THÔNG TIN TUYỂN DỤNG:


1. Giám Sát Quản Lý Chất Lượng Sơn:

     » Số lượng:  05 vị trí

     » Mô tả công việc:

        •  Xây dựng quy trình sơn cho các sản phẩm cơ khí theo tiêu chuẩn yêu cầu

•  Lên kế hoạch tính toán định mức lao động, định mức khối lượng sơn theo yêu cầu kỹ thuật

•  Triển khai công việc theo kế hoạch, quản lý và đề xuất lao động

•  Theo dõi, cập nhật và đảm bảo tiến độ công việc

Làm việc trực tiếp với khách hàng (trong nước và nước ngoài) về yêu cầu kỹ thuật, chất lượng sơn

Đề xuất các giải pháp kỹ thuật nâng cao chất lượng công việc sơn và tiết kiệm chi phí

Kiểm tra, giám sát, thiết lập và quản lý các hồ sơ, báo cáo chất lượng (NDT, NCR, Daily report…)

Hiểu rõ và tuân thủ các quy trình, hướng dẫn của Hệ thống quản lý ATSKMTCL

Phát hiện kịp thời, ngăn chặn và đề xuất phương hướng khắc phục những lỗi kỹ thuật trong quá trình thi công nhằm

          giảm thiểu thiệt hại về chi phí sản xuất và duy trì chất lượng tốt nhất

Kiểm soát chất lượng, nghiệm thu công đoạn chuyên ngành sơn tại các Dự án và Công ty đảm bảo phù hợp với các

           tiêu chuẩn áp dụng, qui trình đã được phê duyệt và các yêu cầu của chủ đầu tư, khách hàng

Thiết lập các hồ sơ hoàn công, hồ sơ nghiệm thu bàn giao chủ đầu tư, khách hàng

Thay mặt Ban Dự án quan hệ công tác trực tiếp với các bên liên quan nhằm đảm bảo công tác đảm bảo chất lượng

           trong toàn bộ Dự án

        • Lập báo cáo, cung cấp dữ liệu về tình trạng kiểm soát chất lượng tại các Dự án và toàn Công ty.

     » Yêu cầu:

         Ít nhất 02 năm kinh nghiệm chuyên môn kỹ thuật.

  Chuyên môn: Đại học các chuyên ngành cơ khí hoặc các chuyên ngành liên quan sơn

  Ngoại ngữ: sử dụng thành thạo tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật, tiếng Anh giao tiếp tương đương Toeic 550 điểm

  Có khả năng triển khai bản vẽ kỹ thuật liên quan và các phần mềm đồ họa khác.

  Sử dụng được các phần mềm 3D view.

  Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm AutoCAD, phần mềm quản lý tiến độ.

Hiểu biết về tiêu chuẩn liên quan: TCVN, ASME, API…


   2. Nhân viên QC:

     » Số lượng:  05 vị trí

     » Mô tả công việc:

        •  Phát hiện kịp thời, ngăn chặn và đề xuất phương hướng khắc phục những lỗi kỹ thuật trong quá trình thi công nhằm

           giảm thiểu thiệt hại về chi phí sản xuất và duy trì chất lượng tốt nhất

•  Kiểm soát chất lượng, nghiệm thu công đoạn tất cả các chuyên ngành kỹ thuật tại các Dự án và Công ty (hàn, kết

           cấu, đường ống, điện, xây dựng, vật tư,..) đảm bảo phù hợp với các tiêu  chuẩn áp dụng, qui trình đã dược phê

           duyệt và các yêu cầu của chủ đầu tư, khách hàng

•  Thực hiện công tác quản lý thợ hàn, kiểm tra không phá hủy, kiểm định, hiệu chuẩn  thiết bị đo

•  Thiết lập các hồ sơ hoàn công, hồ sơ nghiệm thu bàn giao chủ đầu tư, khách hàng

Thay mặt Ban Dự án quan hệ công tác trực tiếp với các bên liên quan nhằm đảm bảo công tác đảm bảo chất lượng

           trong toàn bộ Dự án

•  Lập báo cáo, cung cấp dữ liệu về tình trạng kiểm soát chất lượng tại các Dự án và toàn Công ty.

     » Yêu cầu:

         Chuyên môn: Đại học chuyên ngành kỹ thuật hoặc Cao đẳng và có 02 năm kinh nghiệm phù hợp

  Ngoại ngữ: sử dụng thành thạo ít nhất một ngoại ngữ là tiếng Anh tương đương chứng chỉ B

  Vi tính: sử dụng thành thạo tin học văn phòng, cơ bản phần mềm Autocad


   3. Kỹ sự thiết kế công nghệ:

     » Số lượng:  02 vị trí

     » Mô tả công việc:

        •  Lập danh mục tài liệu, bản vẽ phần công nghệ

•  Triển khai các bản vẽ sơ đồ dòng công nghệ (PFD - Process Flow Diagram), cân bằng vật chất (Heat and Mass

           balance), sơ đồ dòng phụ trợ (UFD - Utility flow diagram), bản vẽ bố trí đường ống và thiết bị điều khiển đo lường

           (P&ID) cấu, đường ống, điện, xây dựng, vật tư,..)

•  Tính toán mô phỏng công nghệ bằng các phần mềm Pro-II, HYSYS

•  Soạn thảo các tài liệu mô tả thiết kế, tài liệu hướng dẫn vận hành

Soạn thảo các tài liệu mô tả kỹ thuật (specification, standards), các data sheet cho các thiết bị công nghệ

        •  Đánh giá kỹ thuật phục vụ việc lựa chọn nhà cung cấp

        •  Có kiến thức và kinh nghiệm thực tế trong việc sử dụng tiêu chuẩn trong nước và quốc tế trong việc tính toán lựa

            chọn thiết bị, đưa ra các nguyên lý thiết kế

     » Yêu cầu:

         Nam 25 - 40 tuổi; Ngoại hình ưa nhìn, tác phong lịch sự, chuyên nghiệp

  Tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành Hóa, Môi trường hoặc tương đương

  Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế công nghệ

         Kỹ năng lập kế hoạch, làm việc nhóm, xử lý tình huống và tổ chức công việc tốt

  Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, autocad và các phân mềm chuyên ngành như Pro-II, HYSYS

  Sử dụng thành thạo tiếng Anh (khả năng đọc, giao tiếp, lập tài liệu, văn bản bằng tiếng Anh)

  Trung thực, nhiệt tình, năng động, chịu được áp lực công việc, có kỹ năng giao tiếp tốt.


   4. Kỹ sự thiết kế an toàn:

     » Số lượng:  02 vị trí

     » Mô tả công việc:

        •  Chuẩn bị các tài liệu mô tả thiết kế cơ sở về an toàn và nguyên lý về sức khỏe – an toàn – môi trường (HSE)

•  Thiết kế cơ sở/chi tiết hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống Fire & Gas, thiết bị an toàn, phân vùng nguy

           hiểm, sơ đồ thoát hiểm

•  Soạn thảo các tài liệu mô tả kỹ thuật (specification, standards), các data sheet cho các thiết bị PCCC

•  Đánh giá kỹ thuật phục vụ việc lựa chọn nhà cung cấp

Có kiến thức và kinh nghiệm thực tế trong việc sử dụng tiêu chuẩn trong nước và quốc tế trong việc tính toán lựa

           chọn thiết bị, đưa ra các nguyên lý thiết kế an toàn

        •  Am hiểu các TCVN yêu cầu về thiết kế an toàn và các tiêu chuẩn quốc tế như NFPA, API PUB. 2030...

        •  Am hiểu về  HAZOP, HAZID... hỗ trợ phân tích an toàn

     » Yêu cầu:

         Nam 25 - 40 tuổi; Ngoại hình ưa nhìn, tác phong lịch sự, chuyên nghiệp

  Tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành Hóa, Môi trường hoặc tương đương

  Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế an toàn

         Kỹ năng lập kế hoạch, làm việc nhóm, xử lý tình huống và tổ chức công việc tốt

  Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, autocad

  Sử dụng thành thạo tiếng Anh (khả năng đọc, giao tiếp, lập tài liệu, văn bản bằng tiếng Anh)

  Trung thực, nhiệt tình, năng động, chịu được áp lực công việc, có kỹ năng giao tiếp tốt.


   5. Kỹ sư thiết kế đường ống (piping):

     » Số lượng:  02 vị trí

     » Mô tả công việc:

        •  Kiểm tra, tiếp nhận các thông số thiết kế đầu vào

•  Lập danh mục tài liệu, bản vẽ đường ống

•  Phân tích ứng suất đường ống, vẽ 3D và xuất các bản vẽ thi công liên quan như Equipment layout, piping layout,

           Isometric, Pipe support...

•  Soạn thảo các tài liệu mô tả kỹ thuật (specification, standards, data sheet...) cho các cấu tử trên hệ thống đường ống.

Bóc tách vật tư, thiết bị từ bản vẽ thiết kế chi tiết do khách hàng cung cấp để phục vụ công tác mua sắm vật tư cho

          công trình, Dự án

        •  Lập các đầu bài kỹ thuật vật tư, phụ kiện đường ống trong công tác mua sắm trang thiết bị vật tư cho công ty, các Dự

           án. Đánh giá kỹ thuật phục vụ việc lựa chọn nhà cung cấp

        •  Tính toán thiết kế phục vụ thi công: Tính toán chiều dày ống, bích mù…

        •  Hỗ trợ bộ phận thi công làm rõ kỹ thuật và cập nhật các thay đổi thiết kế tại công trường theo đúng quy trình.

     » Yêu cầu:

         Nam 25 - 40 tuổi; Ngoại hình ưa nhìn, tác phong lịch sự, chuyên nghiệp

  Tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành cơ khí

  Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tính toán thiết kế đường ống

         Kỹ năng lập kế hoạch, làm việc nhóm, xử lý tình huống và tổ chức công việc tốt

  Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm chuyên dụng phục vụ thiết kế đường ống

          (CAD, PDMS, CESAR II)

  Giao tiếp, đọc, chuẩn bị các được tài liệu tiếng anh

  Hiểu rõ các tiêu chuẩn liên quan đến thiết kế đường ống theo ASTM, AMSE B31.3, AMSE B31.1

  Trung thực, nhiệt tình, năng động, chịu được áp lực công việc, có kỹ năng giao tiếp tốt.

  Có tinh thần trách nhiệm với công việc, khả năng phối hợp và làm việc theo nhóm

  Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tính toán thiết kế đường ống trong các nhà máy lọc dầu, các Dự án nước ngoài.

   6. Kỹ sư thiết kế bồn áp lực (vessel):

     » Số lượng:  02 vị trí

     » Mô tả công việc:

        •  Kiểm tra, tiếp nhận các thông số thiết kế đầu vào

•  Lập danh mục tài liệu, bản vẽ bồn áp lực

•  Triển khai bảng tính vessel theo tiêu chuẩn và ban hành các bản vẽ thiết kế chi tiết: Bản vẽ tổng thể, bản vẽ chi tiết,

           bản vẽ nâng hạ, đóng gói, vận chuyển,…

•  Soạn thảo các tài liệu mô tả kỹ thuật (specification, standards, data sheet...) cho các thiết bị cơ khí lắp đặt cùng bồn

           áp lực

Bóc tách vật tư, thiết bị từ bản vẽ thiết kế chi tiết do khách hàng cung cấp để phục vụ công tác mua sắm vật tư cho

          công trình, Dự án

        •  Lập các đầu bài kỹ thuật vật tư, phụ kiện bồn áp lực trong công tác mua sắm trang thiết bị vật tư cho công ty, các

           Dự án. Đánh giá kỹ thuật phục vụ việc lựa chọn nhà cung cấp

        •  Tính toán thiết kế phục vụ thi công

        •  Hỗ trợ bộ phận thi công làm rõ kỹ thuật và cập nhật các thay đổi thiết kế tại công trường theo đúng quy trình.

     » Yêu cầu:

         Nam 25 - 40 tuổi; Ngoại hình ưa nhìn, tác phong lịch sự, chuyên nghiệp

  Tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành cơ khí

  Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tính toán thiết kế cơ khí, bồn áp lực

         Kỹ năng lập kế hoạch, làm việc nhóm, xử lý tình huống và tổ chức công việc tốt

  Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm chuyên dụng phục vụ thiết kế bồn áp lực (CAD, PV Elite,

          Compress Pressure Vessel…)

  Giao tiếp, đọc, chuẩn bị các được tài liệu tiếng anh

  Hiểu rõ các tiêu chuẩn liên quan đến thiết kế bồn áp lực theo ASME VIII, Div.1

  Trung thực, nhiệt tình, năng động, chịu được áp lực công việc, có kỹ năng giao tiếp tốt.

  Có tinh thần trách nhiệm với công việc, khả năng phối hợp và làm việc theo nhóm

  Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tính toán thiết kế đường ống trong các nhà máy lọc dầu, các Dự án nước ngoài.

   7. Kỹ sư thiết kế bồn chứa (tank):

     » Số lượng:  02 vị trí

     » Mô tả công việc:

        •  Kiểm tra, tiếp nhận các thông số thiết kế đầu vào

•  Lập danh mục tài liệu, bản vẽ bồn chứa

•  Triển khai bảng tính thiết kế bồn chứa theo API (bao gồm tính toán bền, động đất gió, lưu lượng…)

•  Triển khai các bản vẽ thiết kế bồn chứa: Bản vẽ tổng thể, bản vẽ chi tiết, bản vẽ giá đỡ ống…

Soạn thảo các tài liệu mô tả kỹ thuật (specification, standards, data sheet...) cho các thiết bị cơ khí lắp đặt cùng bồn bể

        •  Bóc tách vật tư, thiết bị từ bản vẽ thiết kế chi tiết do khách hàng cung cấp để phục vụ công tác mua sắm vật tư cho

           công trình, Dự án

        •  Lập các đầu bài kỹ thuật vật tư, phụ kiện bồn chứa trong công tác mua sắm trang thiết bị vật tư cho công ty, các Dự án.

           Đánh giá kỹ thuật phục vụ việc lựa chọn nhà cung cấp

        •  Triển khai bản vẽ thiết kế thi công phục vụ công tác thi công

        •  Hỗ trợ bộ phận thi công làm rõ kỹ thuật và cập nhật các thay đổi thiết kế tại công trường theo đúng quy trình.

     » Yêu cầu:

         Nam 25 - 40 tuổi; Ngoại hình ưa nhìn, tác phong lịch sự, chuyên nghiệp

  Tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành cơ khí

  Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tính toán thiết kế cơ khí, bồn chứa

         Kỹ năng lập kế hoạch, làm việc nhóm, xử lý tình huống và tổ chức công việc tốt

  Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm chuyên dụng phục vụ thiết kế bồn chứa (CAD, Etank…)

  Giao tiếp, đọc, chuẩn bị các được tài liệu tiếng anh

  Hiểu rõ các tiêu chuẩn liên quan đến thiết kế bồn chứa theo ASTM, API 650, API 620

  Trung thực, nhiệt tình, năng động, chịu được áp lực công việc, có kỹ năng giao tiếp tốt.

  Có tinh thần trách nhiệm với công việc, khả năng phối hợp và làm việc theo nhóm

  Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tính toán thiết kế đường ống trong các nhà máy lọc dầu, các Dự án nước ngoài


   8. Kỹ sư thiết kế điều khiển tự động:

     » Số lượng:  02 vị trí

     » Mô tả công việc:

        •  Lập danh mục tài liệu, thực hiện các bản vẽ điều khiển tự động (C&I)

•  Kiểm tra, tiếp nhận các thông số thiết kế đầu vào

•  Hỗ trợ bộ phận thi công làm rõ kỹ thuật và cập nhật các thay đổi thiết kế điều khiển tự động (C&I) tại công trường theo

           đúng quy trình

•  Bóc tách vật tư, thiết bị từ bản vẽ thiết kế chi tiết do khách hàng cung cấp để phục vụ công tác mua sắm vật tư cho

           công trình, Dự án

Lập các đầu bài kỹ thuật liên quan đến điều khiển tự động, thông số thiết kế Instrument datasheet trong công tác mua sắm

          trang thiết bị vật tư cho công ty, các Dự án

        •  Đánh giá kỹ thuật phục vụ việc lựa chọn nhà cung cấp

        •  Tính toán thiết kế cho hệ thống điều khiển, đo lường cho một cụm thiết bị hoặc một phân xưởng công nghệ bất kỳ. Lập các

           đầu bài kỹ thuật, Instrument datasheet, thực hiện các bản vẽ thiết kế chi tiết cho thi công lắp đặt

        •  Thực hiện các bản vẽ mặt bằng vị trí thiết bị điều khiển tự động, block diagram, Junction box wiring, hook-up drawing…

     » Yêu cầu:

         Nam 25 - 40 tuổi; Ngoại hình ưa nhìn, tác phong lịch sự, chuyên nghiệp

  Tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành Điện – điện tử, điều khiển tự động

  Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tính toán thiết kế hệ thống điều khiển tự động, thiết bị hiện trường

          (Field Instrument)

         Kỹ năng lập kế hoạch, làm việc nhóm, xử lý tình huống và tổ chức công việc tốt

  Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, Autocad

  Biết sử dụng phần mềm INTOOLS, INSTRUCAL

  Giao tiếp, đọc được tài liệu, tiêu chuẩn tiếng Anh chuyên ngành điều khiển tự động (C&I): EN, BS, NFPA, …

  Trung thực, nhiệt tình, năng động, chịu được áp lực công việc, có kỹ năng giao tiếp tốt.

  Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tính toán thiết kế đường ống trong các nhà máy lọc dầu, các Dự án nước ngoài.


   9. Kỹ sư thiết kế kết cấu bằng phần mềm Tekla:

     » Số lượng:  03 vị trí

     » Mô tả công việc:

        •  Triển khai bản vẽ thiết kế thi công (Shop drawing) phục vụ công tác thi công kết cấu, xây dựng trên phần mềm Tekla

•  Đọc, hiểu các bản vẽ tiêu chuẩn kỹ thuật (Standard, Specification) của Dự án

•  Lập danh mục tài liệu, bản vẽ kết cấu thép

•  Kiểm tra, tiếp nhận các thông số thiết kế đầu vào

•  Hỗ trợ bộ phận thi công làm rõ kỹ thuật và cập nhật các thay đổi thiết kế kết cấu, xây dựng tại công trường theo đúng

           quy trình

        •  Bóc tách vật tư, thiết bị từ bản vẽ thiết kế chi tiết do khách hàng cung cấp để phục vụ công tác mua sắm vật tư cho

           công trình,Dự án

        •  Lập các đầu bài kỹ thuật liên quan đến kết cấu, trong công tác mua sắm trang thiết bị vật tư cho công ty, các Dự án;

           Đánh giá kỹ thuật phục vụ việc lựa chọn nhà cung cấp

     » Yêu cầu:

         Nam 25 - 40 tuổi; Ngoại hình ưa nhìn, tác phong lịch sự, chuyên nghiệp

  Tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành Xây dựng dân dụng, công nghiệp, cơ khí

  Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tính toán kết cấu xây dựng, kết cấu thép

         Kỹ năng lập kế hoạch, làm việc nhóm, xử lý tình huống và tổ chức công việc tốt

  Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, Autocad, sap

  Giao tiếp, đọc được tài liệu, tiêu chuẩn tiếng Anh chuyên ngành

  Trung thực, nhiệt tình, năng động, chịu được áp lực công việc, có kỹ năng giao tiếp tốt.

  Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tính toán thiết kế đường ống trong các nhà máy lọc dầu, các Dự án nước ngoài.


 II - QUYỀN LỢI:

        •  Thu nhập tốt, tương xứng với khả năng làm việc;

          Được đào tạo trong và ngoài nước phù hợp với yêu cầu công tác;

          Được làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp;

          Công việc ổn định, lâu dài và có cơ hội phát triển nghề nghiệp tốt.


III - HỒ SƠ XIN VIỆC:

 •  Đơn xin việc (yêu cầu ghi rõ và đầy đủ quá trình công tác đến thời điểm hiện tại);

           Sơ yếu lý lịch (bản gốc, có xác nhận của chính quyền địa phương);

           Hộ khẩu, Chứng minh nhân dân (bảng công chứng);

           Giấy khám sức khỏe (trong vòng 6 tháng);

           Các bằng cấp chuyên ngành và văn bằng liên quan khác(bảng công chứng).


IV - ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ:

    Hồ sơ xin gửi đến địa chỉ:


     Phòng Hành chính Nhân sự - Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC.
     Lô 4H - đường Tôn Đức Thắng, Phường Lê Hồng Phong, Tp.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

     Tổng đài:     055.3827492

     Máy nhánh: 118 , email: hr.qng@ptsc.com.vn hoặc hoanhs@ptsc.com.vn
                     
Fax:   055.3827507

 
Lưu ý:
- Tất cả các văn bằng, giấy tờ photocopy phải được công chứng.
- Không trả lại Hồ sơ đã nộp.